Dagen blir ikke like morsom uten

Verdens Gangs satiriske lillebror
søndag
4 des 2022

Arkiv för tag "Lærerstreiken"

Kaler in parrtnene i lærrerstreikn

– Det er ingnting som tydr på at en lærerstrikn fårr kosekvenser, sier Komunsektorns orgnisjon (KS).