Dagen blir ikke like morsom uten

Verdens Gangs satiriske lillebror
fredag
15 jan 2021

Arkiv för tag "Italia"

Eldre mann fra Argentina fikk møte Guds stedfortreder på jorden

Det må ha vært en stor dag for 80 år gamle Frans.