Dagen blir ikke like morsom uten

Verdens Gangs satiriske lillebror
tirsdag
3 aug 2021

Sp vil ha reverseringsminister

Koldjomfru, lensherre, gledespike, oldermann og nærkone. Dette er yrkestitler som får en ny vår dersom Senterpartiet får en reverseringsminister.

Rådmann er blitt til kommunedirektør. Formann er blitt til leder. Politimann er blitt til politibetjent. Fylkesmann er blitt til statsforvalter. Og lensmann blir snart til politiavdelingsleder.

Hva blir det neste? Ingenting, hvis Senterpartiet får det som de vil.

De lanserer Jenny Klinge som reverseringsminister dersom det blir regjeringsskifte til høsten.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven, og har allerede en liste med yrkestitler som skal tilbake der de hører hjemme: I det norske språket, sånn at vi kan vi feire vår kultur og vår nasjon, sier Klinge.

Hun har foreløpig laget denne listen over yrkestitler og sivilstatus som skal gjeninnføres og revitaliseres:

Stiftamtmandinde
Oldermann
Enkefrue
Enkemadam
Gledespike
Amtmann
Vaskekjerring
Koldjomfru
Klok kone

– Vil listen bli sendt ut på høring?
– Den vil bli telegrafert til alle amt og len, og deretter lest opp på torget av stiftsamtmannen.
– Og hvis folk nekter?
– Da kommer lensmannen og kaster deg i tukthuset.

Neste innlegg