Utvalget skulle særlig vurdere om dagens avgifter kan og bør utformes slik at de i større grad tar hensyn til velgernes øreganger og sunne fornuft.

Når det gjelder dagens avgift, som nærmest er ikke-eksisterende, mener utvalget at denne ikke er utformet optimalt som en fiskal avgift for å sikre staten inntekter ved at den kun omfatter et begrenset område av valgflesk og at den dermed kan medføre uønskede vridninger.

LES OGSÅ: Telemarks bataljon bytter ut med drita russ

Utvalget finner det videre uheldig at dagens avgift kan gi konkurransevridninger mellom politikere som produserer noenlunde likt valgflesk.

Det legges til grunn at avgiften kan bidra til en positiv effekt ved å redusere nordmenns etterspørsel etter ærlige og redelige politikere.

Utvalgets flertall mener at avgiften slik den er utformet i dag bør oppheves og erstattes av en ny og bredere avgift som rammer alle former for valgflesk. Flertallet viser til at en moralbegrunnet avgift krever en nærmere utredning både av hvilket valgflesk en slik avgift bør omfatte, samt hvilke konsekvenser en slik avgift vil få for politikerne.

Finansminister Jensen lover at avgiften blir innført så fort bompengefinansiert veiutbygging og mulla Krekar er borte.