Dagen blir ikke like morsom uten

Verdens Gangs satiriske lillebror
tirsdag
23 jul 2019

Krever mer nynorsk i sexmeldinger

Noregs Mållag reagerer kraftig på at nynorsk nærmest er fraværende når norske politikere sjikanerer og trakasserer hverandre på sosiale medier.

«Vi har lyst på fitta di».

Meldingen som ble sendt til tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete fra ti menn på hyttetur har satt sinnene i kok.
Også i Noregs Mållag.

– Eg verte rasande, sier daglig leder Gro Morken Endresen.
– I lov 11. april 1980 nr. 5 om målbruk i offentleg teneste og forskriftene til lova er det slege fast at det skal nyttast minst 25% av kvart mål i statleg verksemd. I dag er det særs få av statorgana som stettar dette kravet.

Endresen peker på at flere av mennene i hytta er ansatt i statlig virksomhet og/eller i politikken. Noregs Mållag kommer nå til å be myndighetene sørge for at mållovens krav om 25 % nynorsk i statsadministrasjonen blir fulgt opp.
– Ein vil minne om at det i dag finst språkverktøy som på ein effektiv og god måte omset frå bokmål til nynorsk, sier Endresen.

Mållaget peker på at mannfolkene i hytta med enkle grep kunne modifisert sex-meldingen i forhold til målloven.
– «Vi har lyst på fitta di» inneheld ord som og finst og brukast i nynorsk, men er openbart skreve på østlandsk. Det er heilt avgjerande at målrørsla og nynorskbrukarar reagerer når språklege rettar vert krenkja. 
– Hvordan skulle meldingen vært skrevet?
– «Me heve lyst på fitta di» ville vore det korrekte. Ein kunne og sett for seg ein meir passivaggressiv og høflig variant: «Me vurderar å krevje eigedom over di vagina.».

Mest leste

Mest leste

USA slipper 500 000 el-sparkesykler over Iran

– Våre analyser viser at ingen land så langt har utviklet et forsvar mot dette masseødeleggelsesvåpenet, sier president Donald Trump.

Advarer privatpersoner mot å redde folk som drukner

– Dette kan føre til at flere tar sjansen på å bade, sier justisminister Gøran Kallmyr.

Bjørn Kjos skulle gå av på tirsdag – ble forsinket til torsdag

– Forsinkelsen ligger utenfor vår kontroll, og aksjonærene har etter vår vurdering ingen krav på kompensasjon, sier Kjos.

Neste innlegg

Mest leste

Mest leste

USA slipper 500 000 el-sparkesykler over Iran

– Våre analyser viser at ingen land så langt har utviklet et forsvar mot dette masseødeleggelsesvåpenet, sier president Donald Trump.

Advarer privatpersoner mot å redde folk som drukner

– Dette kan føre til at flere tar sjansen på å bade, sier justisminister Gøran Kallmyr.

Bjørn Kjos skulle gå av på tirsdag – ble forsinket til torsdag

– Forsinkelsen ligger utenfor vår kontroll, og aksjonærene har etter vår vurdering ingen krav på kompensasjon, sier Kjos.