Dagen blir ikke like morsom uten

Verdens Gangs satiriske lillebror
søndag
20 okt 2019

Krever mer nynorsk i sexmeldinger

Noregs Mållag reagerer kraftig på at nynorsk nærmest er fraværende når norske politikere sjikanerer og trakasserer hverandre på sosiale medier.

«Vi har lyst på fitta di».

Meldingen som ble sendt til tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete fra ti menn på hyttetur har satt sinnene i kok.
Også i Noregs Mållag.

– Eg verte rasande, sier daglig leder Gro Morken Endresen.
– I lov 11. april 1980 nr. 5 om målbruk i offentleg teneste og forskriftene til lova er det slege fast at det skal nyttast minst 25% av kvart mål i statleg verksemd. I dag er det særs få av statorgana som stettar dette kravet.

Endresen peker på at flere av mennene i hytta er ansatt i statlig virksomhet og/eller i politikken. Noregs Mållag kommer nå til å be myndighetene sørge for at mållovens krav om 25 % nynorsk i statsadministrasjonen blir fulgt opp.
– Ein vil minne om at det i dag finst språkverktøy som på ein effektiv og god måte omset frå bokmål til nynorsk, sier Endresen.

Mållaget peker på at mannfolkene i hytta med enkle grep kunne modifisert sex-meldingen i forhold til målloven.
– «Vi har lyst på fitta di» inneheld ord som og finst og brukast i nynorsk, men er openbart skreve på østlandsk. Det er heilt avgjerande at målrørsla og nynorskbrukarar reagerer når språklege rettar vert krenkja. 
– Hvordan skulle meldingen vært skrevet?
– «Me heve lyst på fitta di» ville vore det korrekte. Ein kunne og sett for seg ein meir passivaggressiv og høflig variant: «Me vurderar å krevje eigedom over di vagina.».

Mest leste

Mest leste

NTNU åpner YouTube-fakultet

– Vi har fått med oss at mange heller stoler på en timinutters YouTube-video enn tradisjonell forskning, sier konstituert rektor ved NTNU,...

Pant flasker – bli leder i Venstre

Fra mandag vil du få tre valg i panteautomatene: Vanlig utbetaling, Røde Kors-lotteriet og «Ja, takk! Jeg vil bli Venstre-leder!»

Husk å ta årets influencervaksine

– Influencere rammer vilkårlig, men er ekstra skadelig for folk med allerede nedsatt selvtillit, melder Folkehelseinstituttet.

16-åring funnet i live etter fem dager uten internett

En 16 år gammel gutt fra Bekkestua har overlevd fem dager uten internett.

Neste innlegg

Mest leste

Mest leste

NTNU åpner YouTube-fakultet

– Vi har fått med oss at mange heller stoler på en timinutters YouTube-video enn tradisjonell forskning, sier konstituert rektor ved NTNU,...

Pant flasker – bli leder i Venstre

Fra mandag vil du få tre valg i panteautomatene: Vanlig utbetaling, Røde Kors-lotteriet og «Ja, takk! Jeg vil bli Venstre-leder!»

Husk å ta årets influencervaksine

– Influencere rammer vilkårlig, men er ekstra skadelig for folk med allerede nedsatt selvtillit, melder Folkehelseinstituttet.

16-åring funnet i live etter fem dager uten internett

En 16 år gammel gutt fra Bekkestua har overlevd fem dager uten internett.