Dagen blir ikke like morsom uten

Verdens Gangs satiriske lillebror
mandag
5 des 2022

Kaler in parrtnene i lærrerstreikn

- Det er ingnting som tydr på at en lærerstrikn fårr kosekvenser, sier Komunsektorns orgnisjon (KS).

Førrst var det korrronsa, og så gik lærernene i streik, og mang er bekytmret for om all den maglende skolegangn har fått konskvens for samfunet, blant anet opplæring i grunlegggende nårsk.

Det avisr KS tottalt.

Likvel har knskapsminister Tonje Brena kallt partne inn til samtalr.

LES OGSÅ: Sveits åpner mottakssenter for norske milliardærer på flukt

– Dete er no læererne altid sier at en streik gårr ut over en trejdepart men det er det abesolut ingen ting som tydr på, sier KS-forhndlinsleder Tro Arne Gangstø.
– Menn nå ha vi hat unntakkstilstan i nesten tre årr i norske skloer?
– Ja men det er iallefallikke vårr skyll. Lærererne har helt urimlige krav. Og de konstruerr poroblemstilinger for å lege press på mottparten.
– Så att får eksempel manglende oplæring i nårsk blirr et problem i samfunnet, du har ikke noe tro på?
– Overhode ike. 
– Men hviss?
– Heregud, man. Speak english da vel!

 

Neste innlegg