Dagen blir ikke like morsom uten

Verdens Gangs satiriske lillebror
mandag
23 mai 2022

Bjørn Kjos skulle gå av på tirsdag – ble forsinket til torsdag

- Forsinkelsen ligger utenfor vår kontroll, og aksjonærene har etter vår vurdering ingen krav på kompensasjon, sier Kjos.

Flere tusen aksjonærer raser etter at de ble stående i over to døgn og vente på avgjørelsen til Norwegians toppsjef.

Aksjonærene mener de har krav på kompensasjon etter internasjonale regler, men Kjos er uenig:
– Kompensasjon utbetales ikke dersom forsinkelsen skyldes ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått selv om alle rimelige tiltak ble iverksatt.
– Og det ble de?
– I dette tilfellet ble min avgang forsinket av at noen andre toppledere i Europa gikk av, og så forplantet dette seg til resten av toppsjefavgangene på kontinentet. Det er leit når slikt skjer, men det er utenfor vår kontroll. Dessuten oppdaget noen at det brant et blått lys for meg.
– Men det har brent et blått lys for deg ganske lenge..?
– At et blått lys brenner trenger ikke utelukkende å bety at noe er feil, men det er en indikasjon på det. Da må det sjekkes. Som ekstraordinære omstendigheter. Som ikke kunne vært unngått.
– Hva skal du gjøre nå?
– Jeg skal på en liten ferie.
– Med fly?
– Hahahahahahaha! Nei, det tar jeg ikke sjansen på. Har bare en uke, så da blir det hytta.

Neste innlegg