Dagen blir ikke like morsom uten

Verdens Gangs satiriske lillebror
tirsdag
28 sep 2021

Avinor vil innføre flykrasjskam

- Vi sier ikke at ansatte absolutt ikke skal krasje, men at man bør se etter andre alternativer først, sier Avinor-sjef Dag Falk-Petersen

Falk-Petersen innrømmer at han selv har kjent på flykrasjskam, og mener det på sikt vil bedre helse, miljø og sikkerhet i Avinor dersom de ansatte også blir oppfordret til det.

– Jeg sier ikke at de ansatte absolutt ikke skal krasje, men de bør vurdere andre alternativer før de gjør det, sier Falk-Petersen. 

Avinor er eid av staten, og samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) mener konsernsjefen er på ville veier.
– Vi mener dette må være opp til de ansatte selv å bestemme. Staten skal legge seg minst mulig opp i livene til folk, både når det gjelder fritid og arbeid. Vil man krasje, må man få lov til det.

Regjeringskollega og kulturminister Trine Skei Grande (V) er uenig.
– Flykrasj er skadelig for samfunnet, og bør begrenses. Vi kan ikke satse på at det enkelte individ begrenser seg.
– Ha du en løsning?
– I Venstre har vi samme løsning på alt.
– Og det er?
– Flykrasjavgift. Og våre velgere er enige. Begge to.

Neste innlegg